Strona główna Aktualności

Kolejny etap SBO 2023

29 Lipca 2022
kategoria:
Aktualności
 

Projekty zgłoszone do SBO 2023 przeszły weryfikację Komisji do spraw Strzeleckiego Budżetu Obywatelskiego.

Do Strzeleckiego Budżetu Obywatelskiego roku 2023 zgłoszonych zostało 26 projektów. W wyniku weryfikacji formalnej i merytorycznej 15 projektów uzyskało opinię pozytywną, 10 projektów uzyskało ocenę negatywną, a 1 uznano za nieskutecznie zgłoszony.

Wykaz zgłoszonych projektów wraz z wynikami ich weryfikacji zawiera załącznik do niniejszej informacji.

Zgodnie z § 9 Uchwały Nr IX/98/2019  Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 24 kwietnia 2019 r.  w sprawie zasad konsultacji Strzeleckiego Budżetu Obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. Op. poz. 1651; Dz. Urz. Woj. Op. z 2022 r. poz. 1084), w przypadku projektów zaopiniowanych negatywnie – odrzuconych, zgłaszającemu projekt przysługuje prawo odwołania się od decyzji komisji.

Odwołanie składa się do Burmistrza Strzelec Opolskich w nieprzekraczalnym terminie 7 dni kalendarzowych od podania wyników weryfikacji do publicznej wiadomości.

Odwołanie rozpatrywane jest przez Burmistrza Strzelec Opolskich w terminie 7 dni kalendarzowych od daty jego złożenia. W przypadku, gdy odwołanie zostanie rozpatrzone pozytywnie projekt wpisywany jest na listę projektów podlegających konsultacjom.

Ostateczną Listę Projektów podlegających konsultacjom zatwierdza Burmistrz Strzelec Opolskich.

kategoria: Powiązane pliki [1]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Lista projektów SBO 2023 zweryfikowanych przez Komisję.pdf 22-07-29 09:26 254.51KB pobierz plik: Lista projektów SBO 2023 zweryfikowanych przez Komisję.pdf

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H