Ostrzeżenie meteorologiczne - silny deszcz z burzami
Strona główna Aktualności

Gmina ma nowego skarbnika

12 Czerwca 2024
kategoria:
Aktualności

Adam Kiwka nowym Skarbnikiem Gminy Strzelce Opolskie. Podczas wczorajszej sesji Rady Miejskiej radni jednogłośnie podjęli uchwałę w tej sprawie.

Z dniem 29 maja wieloletni Skarbnik Gminy Strzelce Opolskie Piotr Szuba przestał pełnić swą funkcję. Rezygnacja skarbnika spowodowała powstanie po stronie Burmistrza Strzelec Opolskich prawnego obowiązku niezwłocznego złożenia na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich wniosku o powołanie nowego skarbnika.

Powołanie Skarbnika Gminy na wniosek burmistrza należy do wyłącznej właściwości Rady Miejskiej i następuje w drodze uchwały na zasadzie art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Według przywołanej regulacji tak powołany skarbnik pełni funkcję Głównego Księgowego budżetu.

Burmistrz Strzelec Opolskich na stanowisko Skarbnika Gminy Strzelce Opolskie rekomendował Adama Kiwkę.

Adam Kiwka jest absolwentem Uniwersytetu Opolskiego na wydziale Ekonomicznym o specjalności finanse i rachunkowość. Ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu o kierunku Audyt Wewnętrzny i Kontrola Zarządcza oraz studia podyplomowe w zakresie Master of Business Administration (MBA). Kandydat posiada również uprawnienia do pełnienia funkcji członka rad nadzorczych potwierdzone dyplomem Ministra Skarbu Państwa.  

Adam Kiwka ma ponad 20-letni staż pracy na stanowisku Głównego Specjalisty w Departamencie Finansów w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego. Do jego zadań należało m.in.: przygotowywanie projektu budżetu województwa opolskiego, opracowywanie i aktualizowanie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu, przygotowywanie wieloletniej prognozy finansowej, sporządzanie sprawozdań i informacji z realizacji budżetu.

Do momentu powołania na stanowisko Skarbnika Gminy Strzelce Opolskie Adam Kiwka pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego Rady Nadzorczej Opolskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych sp. z o.o. jako przedstawiciel Województwa Opolskiego. W latach 2013–2022 sprawował funkcję zastępcy przewodniczącego rady w spółce Moszna-Zamek sp. z o.o. jako przedstawiciel Województwa Opolskiego, natomiast w latach 2011-2013 sprawował funkcję członka Rady Nadzorczej jako przedstawiciel Województwa Opolskiego w  Stobrawskim Centrum Medycznym sp. z o.o. oraz pełnił funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej Ujazdowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości jako przedstawiciel Gminy Ujazd. Adam Kiwka odbył też szereg szkoleń i kursów z zakresu finansów publicznych, gospodarki budżetowej i finansowej jednostek samorządu terytorialnego, wieloletniej prognozy finansowej i centralnego rejestru umów.

         

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H