Tu znajdziesz pomoc lub jej udzielisz / Добре, що Ви до нас завітали
Strona główna Aktualności

Dodatek do źródeł ciepła

23 Września 2022
kategoria:
Aktualności
 

Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.

Ośrodek Pomocy Społecznej przyjmuje wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (pelet drzewny, drewno kawałkowane, inny rodzaj biomasy, gaz skroplony LPG, olej opałowy).

Wnioski można składać w:

 • Ośrodku Pomocy Społecznej w godzinach jego pracy,
 • dodatkowym punkcie przy ul. Parafialnej  (Klub Senior+) czynnym od poniedziałku do piątku w godz. 13:00-18:00,
 • punktach przyjęć wniosków na terenie sołectw wiejskich (lista wraz z godzinami do pobrania poniżej).

Zachęcamy do składania wniosków już wypełnionych. Pracownicy OPS sprawdzą ich poprawność oraz kompletność na miejscu. 

Dodatki wypłacane są na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Jednorazowe dodatki dla gospodarstw domowych wynoszą: 3 tys. zł w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na pellet drzewny lub inny rodzaj biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego. W przypadku głównego źródła ciepła na drewno kawałkowe dodatek wynosi 1 tys. zł, dla ogrzewania na LPG wynosi 500 zł, a na olej opałowy - 2 tys. zł.

Kto może się ubiegać o dopłatę pelletu? Świadczenie to jest dedykowane dla każdego gospodarstwa domowego, którego głównym źródłem ciepła jest:

 • kocioł na paliwo stałe,
 • kominek,
 • koza,
 • ogrzewacz powietrza,
 • trzon kuchenny,
 • piecokuchnia,
 • piec kaflowy zasilane paliwem stałym,
 • kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG,
 • kocioł olejowy. 

Opalany jednym z poniższych rodzajów paliw: 

 • pellet drzewny,
 • drewno kawałkowane,
 • inny rodzaj biomasy,
 • skroplony gaz LPG,
 • olej opałowy.

Warunkiem jest zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 roku. W przypadku zawiadomienia po tej dacie o świadczenie to mogą ubiegać się tylko te osoby, które dokonały wpisu po raz pierwszy.

Ustawodawca zdefiniował gospodarstwo domowe jako: osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe), bądź osobę fizyczną oraz osoby na nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Definiując gospodarstwo domowe należy również wziąć pod uwagę adres. Obowiązuje bowiem zasada „jeden dodatek na jeden adres”. Zatem świadczenie to przysługuje tylko gospodarstwom domowy zamieszkującym odrębne adresy. Lokale mieszkalne muszą być wyodrębnione.

Dodatek do pelletu, a dodatek węglowy.
Dodatek dla domostw ogrzewanych peletem nie przysługuje osobom, które otrzymały dodatek węglowy. Każde gospodarstwo domowe może ubiegać się tylko o jeden dodatek do ogrzewania. Znaczenie ma tu źródło ciepła zgłoszone na deklaracji do CEEB, wykazane jako główne.

kategoria: Powiązane pliki [2]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Wzór wniosku.pdf 22-09-23 10:51 1.22MB pobierz plik: Wzór wniosku.pdf
pdf Harmonogram dyżurów.pdf 22-09-23 10:52 0.97MB pobierz plik: Harmonogram dyżurów.pdf

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H