Ostrzeżenie meteorologiczne 2. stopnia - burze
Strona główna Aktualności

Czas podsumowań

06 Maja 2024
kategoria:
Aktualności
 

Kadencja 2018-2024 dobiegła końca. Wielu samorządowców zapamięta ją jako trudną i pełną nieprzewidywalnych wydarzeń. Nałożyły się na nią kolejno covid, ogromna inflacja i wojna za wschodnią granicą. Mimo tych trudności, sytuacja ekonomiczna Gminy Strzelce Opolskie pozwala na realizowanie długo oczekiwanych inwestycji, przy niewielkim zadłużeniu samorządu.

- Najbardziej cieszą inwestycje na poziomie ponad 71 mln zł – mówi ustępujący burmistrz Tadeusz Goc. - To ogromne zaangażowanie środków i możliwość realizowania długo oczekiwanych zadań, jak chociażby przebudowy basenu letniego. Kończymy dwa kolejne bloki w ramach programu Twoje M, rozpoczynamy budowę pierwszego z trzech budynków komunalnych przy ul. Moniuszki. Trwa przebudowa ulicy M. Prawego, za chwilę ruszą prace w budynku przy ul. Habryki, który da wsparcie najbardziej potrzebującym. Inwestujemy także w infrastrukturę: po przebudowie oczyszczalni wartej niemal 60 mln zł, budujemy i modernizujemy sieci wodociągowe i kanalizacyjne a także stacje uzdatniania wody w Jędryniach i Kalinowicach. To wszystko przy zadłużeniu 9,4% na dzień 30 kwietnia 2024 roku.

Przyjrzyjmy się zatem najważniejszym inwestycjom, jakie niedawno zakończono, już rozpoczęto lub ruszą lada dzień w naszej gminie:

Modernizacja kompleksu Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu w Strzelcach Opolskich

Modernizacja 3 niecek basenowych:
 - 75 m2 brodzik
- 315 m2 basen z atrakcjami
- 1008m2 basen sportowo-rekreacyjny
- 2 place wodne o łącznej pow. 450 m2

WARTOŚĆ ZADANIA:
ok. 14 mln zł (dotacja ze środków programu Polski Ład 10 000 000,00 zł)

Budowa pierwszego z trzech budynków komunalnych przy ul. Moniuszki

- 29 mieszkań, budowa podziemnego zbiornika przeciwpożarowego
- zagospodarowanie terenu (plac zabaw i parkingi)

SZACOWANA WARTOŚĆ ZADANIA:
15 419 961,70 zł
(80% bezzwrotne wsparcie z BGK - 12 335 969,36 zł)

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Strzelcach Opolskich przy ul. Bocznicowej – Program „Twoje M” – etap II budynek nr 1 i nr 2

- dwa budynki wielorodzinne każdy o 32 mieszkaniach
- piwnice z komórkami lokatorskimi i pomieszczeniami technicznymi
- budynek nr 2 posiadać będzie garaż podziemny -15 stanowisk

WARTOŚĆ ZADANIA:
Budynek nr 1 - 8 991 000,00 zł
Budynek nr 2 - 10 000 000,00 zł
(zadanie realizowane ze środków uczestników programu)

SIM Opolskie Południe

- docelowo 192 mieszkania w 6 budynkach

WARTOŚĆ ZADANIA:
pierwszy budynek - 16 365 581,60 zł

Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Habryki 15 w Strzelcach Opolskich

- adaptacja budynku mieszkalnego na potrzeby Filii ŚDS
- budowa łącznika umożliwiającego komunikację z głównym budynkiem ŚDS

WARTOŚĆ ZADANIA:
Etap I – 1 165 648,00 zł
(1 154 343,00 zł dotacja z rezerwy celowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej)
Etap II – 574 031,00 zł

Remont budynku gminnego zlokalizowanego przy ulicy Powstańców Śląskich 16

- remont wraz z termomodernizacją
WARTOŚĆ ZADANIA:
Przyznane przez BGK premie remontowe MZG + grant łącznie 90% wartości inwestycji – 488 698,87 zł
+ 10% wkład Gminy

Remont budynku gminnego zlokalizowanego przy ulicy Bolesława Prusa 7-7a

- remont wraz z termomodernizacją

WARTOŚĆ ZADANIA:
Przyznane przez BGK premie remontowe MZG + grant łącznie 80% wartości inwestycji – 527 512,14 zł
+ 20 % wkład Gminy

Przebudowa ul. Marka Prawego w Strzelcach Opolskich - etap I

- przebudowa konstrukcji drogi na długości ok. 444 m
- przebudowa dróg dla pieszych na długości ok. 560 m
- uporządkowanie systemu parkowania wzdłuż drogi
- przebudowę oświetlenia
- budowę sieci kanalizacji deszczowej, przebudowę wodociągu

WARTOŚĆ ZADANIA:
5 441 169,75 zł (dotacja ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 3 264 000,00 zł)

Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych- odwodnienie sołectwa Nowa Wieś  w Strzelcach Opolskich.

- budowa nowego zbiornika retencyjnego przewidzianego w rejonie ul. 1 Maja i linii kolejowej Wrocław ÷ Bytom

WARTOŚĆ ZADANIA:
2 400 000,00 zł (2 000 000,00 zł – dotacja ze środków programu Polski Ład)

Przebudowa stadionu z dostosowaniem do wybranych dyscyplin lekkoatletycznych oraz modernizacja boisk w 2023 roku

- arena lekkoatletyczna o nawierzchni z pełnego poliuretanu: bieżnia okrężna 400 m, skocznia do skoku wzwyż, skocznia do skoku w dal i trójskoku, rzutnia do pchnięcia kulą i oszczepem
- budowa oświetlenia płyty boiska oraz bieżni
- modernizacja boisk

WARTOŚĆ ZADANIA:
Stadion - 5 403 094 zł (w tym 4 500 000,00 zł – dotacja ze środków programu Polski Ład)
Boiska – 150 000,00 zł

Budowa przyszkolnej hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 w Strzelcach Opolskich

Zadanie przewiduje budowę:
- pola gry powyżej 670 m2,
- zaplecza hali o pow. około 126 m2,
- łącznika o pow. około 86 m2

WARTOŚĆ ZADANIA:
Prognozowany koszt: 4.400.000 zł
2024 rok - 2.800.000 zł dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu OLIMPIA
2025 rok – 1.600.000 zł

Zakup autobusu elektrycznego Związek Powiatowo-Gminny „Jedź z Nami”

- 5 kwietnia zaprezentowano pierwszy z dwóch „strzeleckich” autobusów elektrycznych
-  autobus może przewieźć 22 pasażerów (w tym 13 miejsc siedzących)

WARTOŚĆ ZADANIA:
3.580.000 zł

2.500.000 zł pochodzi z dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,  1.080.000 zł z budżetu Gminy Strzelce Opolskie

Zakup nowego wozu pożarniczego dla OSP w Strzelcach Opolskich

WARTOŚĆ ZADANIA:
ok. 1 200 000,00 zł
600 000,00 zł – wkład Gminy (+dotacja w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego)

Przebudowa zbiornika retencyjnego oraz rewitalizacja zabytkowego Parku w Kalinowicach

- wykonanie nowych alejek, nasadzeń zieleni, montaż elementów małej architektury
- przebudowa zbiornika retencyjnego

WARTOŚĆ ZADANIA:
Przebudowa zbiornika – 500 000,00 zł (100% dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich)
Rewitalizacja parku – 500 000,00 zł (z tego 63,63 % dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich)

Fundusze w ramach Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego to ok. 125 534 000 zł. Gminie Strzelce Opolskie przypada kwota ok. 17 896 000 zł

Modernizacja alejek w zabytkowym Parku Renardów w Strzelcach Opolskich – działanie 3.1 Niskoemisyjne Opolskie

- długość modernizowanych ścieżek ok. 4 200 m
- budowa nowego oświetlenia na długości ok. 1 250 m
- nowe elementy małej architektury (ławki, kosze, stojaki na rowery)

WARTOŚĆ ZADANIA:
ok. 7 000 000,00 zł – wsparcie Subregionu Kędzierzyńsko- Strzeleckiego +15% wkład Gminy Strzelce Opolskie

Modernizacja oczyszczalni ścieków, systemu sieci wodno - kanalizacyjnych i budowa suszarni osadów ściekowych w gminie Strzelce Opolskie

Zadanie zrealizowano w 2023r.

WARTOŚĆ ZADANIA:
97 271  911 zł
Dotacja SD: 50 299 042 zł

Modernizacja części melioracyjnej, biologicznej, budowa instalacji fotowoltaicznej oraz budowa suszarni osadów i instalacji OZE na oczyszczalni ścieków w Strzelcach Opolskich

Zadanie zrealizowano w 2023r.

WARTOŚĆ ZADANIA:
59 439 779 zł

Zadanie realizowane w ramach PROW, polegające na przebudowie wodociągów w Jędryniach, modernizacji uzdatniania wody w Kalinowicach

WARTOŚĆ ZADANIA:
13 476 959  zł
Dotacja: 7 501 479 zł

Realizacja wniosku z Programu Fenix w ramach działania „Woda do spożycia”, „Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę w gminie Strzelce Opolskie”

WARTOŚĆ ZADANIA:
57 852 758 zł
Dotacja: 30 517 569 zł

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H