Strona główna Fundusze zewnętrzne Fundusze Rządowe Modernizacja kompleksu sportowego Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu w Strzelcach Opolskich

Modernizacja kompleksu sportowego Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu w Strzelcach Opolskich

 

 

 Gmina Strzelce Opolskie realizuje inwestycję pn. „Modernizacja kompleksu sportowego Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu w Strzelcach Op" współfinansowaną ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

 

 OPIS PROJEKTU

 

Inwestycja będzie realizowana w formule zaprojektuj-wybuduj i będzie obejmować modernizację kompleksu sportowego Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu w Strzelcach Opolskich, w skład którego wchodzi kryta pływalnia oraz zespół basenów odkrytych. Planuje się modernizację istniejących niecek oraz wykonanie wielofunkcyjnego, wodnego placu zabaw i zjeżdżalni. Ponadto przewiduje się wykonanie nowoczesnego systemu technologii podgrzewania i uzdatniania wody basenowej z częściowym wykorzystaniem istniejących systemów basenów krytej pływalni poprzez jego rozbudowę. Woda basenowa będzie podgrzewana z zastosowaniem pomp ciepła i paneli fotowoltaicznych. Po sezonie letnim system podgrzewania wody będzie wykorzystany na potrzeby basenów krytych. Nowe urządzenia technologii basenowej planuje się zamontować na istniejącym podbaseniu krytego obiektu. Jako zaplecze sanitarne obiektu otwartego przewiduje się możliwość wykorzystania części istniejącego obiektu „Strzeleckie Łazienki”. Zakres zadania będzie obejmować również zagospodarowanie terenów wokół basenowych, w tym wykonanie placu zabaw i boisk sportowych oraz małej architektury. Realizacja inwestycji zapewni dostępność architektoniczną dla osób ze szczególnymi potrzebami poprzez: zaprojektowanie i wykonanie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych, instalację urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych, które umożliwiają dostęp do obiektu osobom posiadającym ograniczoną sprawność ruchową oraz zapewnienie stosownych informacji na temat komunikacji na obiekcie.
Inwestycja przyczyni się do istotnego rozszerzenia oferty rekreacyjnej i sportowej dla mieszkańców gminy Strzelce Opolskie i powiatu strzeleckiego w okresie wakacyjnym. Taka oferta jest społecznie oczekiwana, szczególnie dla dzieci i młodzieży. Zespołu kąpieliska miejskiego, otwartego jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków, a jego modernizacja przyczyni się do zachowania dziedzictwa kulturowego.

 

WARTOŚĆ PROJEKTU

 

Całkowita wartość: 13 647 856,94 zł
Kwota Promesy: 10 000 000,00 zł

 

TERMIN REALIZACJI

 

Czerwiec 2025 roku

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H