Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
https://www.strzelceopolskie.pl/ekologia/ochrona_przyrody
Drukuj grafikę : tak / nie

Ochrona Przyrody

Istniejące tereny przyrodnicze prawnie chronione na terenie miasta i gminy Strzelce Op.
Istnieją następujące tereny prawnie chronione:

Na obszarze gminy zlokalizowane są także następujące parki podlegające prawnej ochronie konserwatorskiej:

Najważniejszym z nich jest Park Miejski w Strzelcach Opolskich. Drzewostan parku jest bardzo bogaty. Znajduje się tu wiele rzadkich okazów drzew i krzewów sprowadzonych z Chin, Azji, Ameryki Południowej oraz polany rekreacyjne i sieć alejek spacerowych.
Ponadto w mieście i gminie Strzelce Opolskie występuje 19 drzew lub ich skupisk, stanowiących pomniki przyrody.

Wszystkie w/w parki wymagają odpowiedniego zagospodarowania w kierunku odtworzenia w stylu ich założenia (początek XX wieku) oraz dostosowania do potrzeb wypoczynku mieszkańców i turystów. Gmina podjęła działania w kierunku wykonania projektów zagospodarowania parków w Strzelcach Op. i Błotnicy Strzeleckiej, a także projektu zagospodarowania cmentarza ewangelickiego w Strzelcach Opolskich.

Warto też wspomnieć o interesujących gatunkach grzybów spotykanych w niewielkich kompleksach leśnych, leżących wśród pól Księżego Lasu, będących przedłużeniem opisywanego już Parku Miejskiego. Najciekawszym z nich jest włosogwiazd czarnogłowy, który należy do najrzadszych grzybów w Polsce. W całym kraju znany jest obecnie tylko z dwóch stanowisk, z których jedno znajduje się właśnie w Księżym Lesie. Być może te stanowiska rzadkich grzybów też znajdą się kiedyś pod ochroną prawną.