Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
https://www.strzelceopolskie.pl/ekologia/Edukacja_ekologiczna
Drukuj grafikę : tak / nie

Edukacja ekologiczna w placówkach oświatowych

Edukacja ekologiczna w placówkach oświatowych

Głównym celem udzielanego wsparcia finansowego jest podniesienie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży. Zadanie jest zrealizowane poprzez dofinansowanie ze środków gminnych dla najciekawszych projektów i działań w ramach przedszkolnej i szkolnej edukacji ekologicznej, których realizacja przyniesie największe efekty ekologiczne w następujących obszarach tematycznych:

1)      problematyka ograniczania zanieczyszczeń powietrza oraz ich szkodliwego oddziaływania na zdrowie ludzi;

2)      zrównoważone korzystanie z zasobów naturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki ochrony przyrody i krajobrazu;

3)      różnorodność biologiczna oraz zapewnienie ciągłości istnienia gatunków.

Wsparcie finansowe w formie dofinansowania do projektów jest skierowane do przedszkoli i szkół podstawowych (również tych, które wchodzą w skład zespołów) z terenu gminy Strzelce Opolskie.

W roku 2023 łącznie wydatkowano blisko 90 000,00 zł.

Relacje z poszczególnych wydarzeń znajdują się na stronach internetowych poszczególnych placówek oświatowych.

Na 2024 rok w budżecie gminy Strzelce Opolskie zaplanowano 90 tys. zł na zadania związane z edukacją ekologiczną. 

 

Ponadto 2 placówki otrzymały ze środków NFOŚiGW i WFOŚiGW w Opolu dofinansowanie na przedsięwzięcia pn.: „Z ekosercem dla środowiska” w ramach „Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej” - 39 598,90 zł - PP nr 9 w Strzelcach Op. oraz  „Szkoła energii - liczę, oszczędzam, dbam o środowisko” - 50 213,38 zł - ZPO w Dziewkowicach. 

 

kategoria: Powiązane pliki [1]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Regulamin Edukacja ekologiczna 22-10-13 08:19 159.37KB pobierz plik: Regulamin Edukacja ekologiczna