Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
https://www.strzelceopolskie.pl/ekologia/Dodatek_dla_podmiotow_wrazliwych
Drukuj grafikę : tak / nie

Dodatek dla podmiotów wrażliwych

Dodatek dla podmiotów wrażliwych

Ustawa z dnia 15 września 2022 r. (Dz. U z 2022 r. poz. 1967 z późn. zm.) o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw wprowadziła dodatek dla podmiotów wrażliwych (które nie są przyłączone do sieci gazowej i do sieci ciepłowniczej).

Lista podmiotów wrażliwych:

Dodatek dla podmiotów wrażliwych przysługuje podmiotom, które ponoszą koszty zakupu węgla kamiennego, brykietu lub peletu zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego, peletu drzewnego albo innego rodzaju biomasy, gazu skroplonego LPG albo oleju opałowego, wykorzystywanych na cele ogrzewania, w związku z wykonywaniem przez te podmioty ich podstawowej działalności.

Ważne: źródło spalania paliw musi być wpisane do CEEB.

Dodatek wyniesie 40 proc. różnicy między zakładanymi średnimi rocznymi kosztami zakupu paliwa wykorzystywanego na potrzeby ogrzewania kupionego w 2022 r., a uśrednionymi kosztami zakupu z ostatnich dwóch lat.

 

Wniosek o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.

Co należy złożyć:

Dokumentami sprzedaży będącymi podstawą do wykonania obliczeń, mogą być także dokumenty wystawione na organ prowadzący podmiot wrażliwy i finansujący podstawową działalność tego podmiotu.

UWAGA! W przypadku nieudokumentowania zakupu w 2022 r. co najmniej 50% średniej rocznej ilości paliwa z dwóch wybranych lat z okresu 2019-2021 – dodatek nie przysługuje.

Wnioski o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych można złożyć:

– za pomocą środków komunikacji elektronicznej: Platforma ePUAP: /UM_Strzelce_Opolskie/skrytka

– osobiście w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich, pl. Myśliwca 1 lub za pośrednictwem operatora pocztowego.

Instrukcja wypełnienie wniosku oraz wniosek w załączeniu.

Szczegóły na stronie: https://www.gov.pl/web/klimat/rzadowa-tarcza-energetyczna

Dostępny jest również "Arkusz do obliczania dodatku dla podmiotu wrażliwego"

Więcej informacji w Referacie Spraw Społecznych (ratusz - biuro nr 21) i pod nr tel. 774049323 – Monika Mickiewicz, 774049324 – Monika Wiendlocha

Natomiast podmioty wrażliwe, jako odbiorcy ciepła systemowego (przyłączone do sieci gazowej lub do sieci ciepłowniczej) korzystają z rekompensat obejmujących okres od 1 października 2022 r. do 30 kwietnia 2023 r.

Obowiązki odbiorcy ciepła:

- 21 dni od dnia wejścia w życie ustawy/ nabycia uprawnienia: złożenie przez odbiorców ciepła do sprzedawców ciepła, oświadczenia o spełnieniu warunków pozwalających na uznanie ich za odbiorców uprawnionych (np. szkoły, żłobki czy szpitale).

- Gospodarstwa domowe, spółdzielnie i wspólnoty otrzymują ciepło z rekompensatą niezależnie od złożenia oświadczenia.

Polecamy kontakt ze swoim dostawcą ciepła.

W załączeniu prezentacja dotycząca mechanizmu średniej ceny wytwarzania z rekompensatą.

 

kategoria: Powiązane pliki [6]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Prezentacja dla podmiotów wrażliwych 22-10-03 10:38 887.89KB pobierz plik: Prezentacja dla podmiotów wrażliwych
pdf Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw 22-10-03 10:41 750.86KB pobierz plik: Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw
pdf Instruktaż Jak wypełnić wniosek? 22-10-03 10:42 183.53KB pobierz plik: Instruktaż Jak wypełnić wniosek?
pdf Prezentacja - mechanizm średniej ceny z rekompensatą 22-10-03 10:43 1.04MB pobierz plik: Prezentacja - mechanizm średniej ceny z rekompensatą
docx dodatkowe oświadczenie - podmioty wrażliwe 22-10-21 13:58 13.35KB pobierz plik: dodatkowe oświadczenie - podmioty wrażliwe
pdf Wniosek o dodatek dla podmiotów wrażliwych - nowy wzór od 26.11.2022 22-11-28 14:26 492.05KB pobierz plik: Wniosek o dodatek dla podmiotów wrażliwych - nowy wzór od 26.11.2022