do góry
Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
http://www.strzelceopolskie.pl/main/komunikaty/Uniewaznienie-konkursu/idn:10049
Drukuj grafikę : tak / nie

Unieważnienie konkursu

20 Marca 2020
kategoria:
Komunikaty i ogłoszenia

Burmistrz Strzelec Opolskich informuje, iż unieważnił konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 7 w Strzelcach Opolskich z siedzibą przy ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2, z  powodu braku możliwości powołania komisji konkursowej w wymaganym prawem składzie.