do góry
Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
http://www.strzelceopolskie.pl/main/komunikaty/Do-wynajecia-lokal-na-terenie-Rybaczowki/idn:10048
Drukuj grafikę : tak / nie

Do wynajęcia lokal na terenie Rybaczówki

19 Marca 2020
kategoria:
Komunikaty i ogłoszenia

Burmistrz Strzelec Opolskich zawiadamia, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzelcach Op. i Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego w Strzelcach Op. oraz na stronach internetowych bip.strzelceopolskie.pl/urzad_miejski i www.gzmk.strzelceopolskie.pl zostało zamieszczone Zarządzenie Burmistrza Strzelec Op. Nr 56/2020 z dnia 19 marca 2020r. w sprawie przeznaczenia do najmu w trybie pisemnego przetargu nieograniczonego lokalu użytkowego położonego w Strzelcach Opolskich na terenie Parku Rybaczówka oraz ogłoszenia wykazu. Wykaz został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni.