do góry
Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
http://www.strzelceopolskie.pl/main/aktualnosci/nazwa/idn:9653
Drukuj grafikę : tak / nie

Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu do 31 stycznia

08 Stycznia 2019
kategoria:
Komunikaty i ogłoszenia

Przypominamy przedsiębiorcom sprzedającym alkohol, że 31 stycznia mija termin wnoszenia opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
Do tego dnia należy także złożyć (w Urzędzie Miejskim, pokój nr 16) pisemne oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w minionym roku.

Zgodnie z przepisami prawa, niedokonanie opłaty lub niezłożenie oświadczenia w podanym terminie spowoduje wygaśnięcie posiadanego zezwolenia lub konieczność uiszczenia wysokiej „karnej” opłaty.

Informujemy, iż opłaty mogą być wnoszone bezpośrednio na rachunek Gminy:
Bank Spółdzielczy Leśnica O/Strzelce Opolskie
98 8907 1089 2002 0090 6878 0001,
z tym, że kwoty muszą wpłynąć na konto gminy nie później niż do 31 stycznia.

Wysokość opłat i sposób ich obliczania nie uległy zmianie. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Referatu Inicjatyw Gospodarczych, tel. 77 404 93 58.