do góry
Ostrzeżenie meteorologiczne - intensywne opady deszczu z burzami
Strona główna Aktualności

Otwarty konkurs ofert na zadanie z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej

05 Grudnia 2018
kategoria:
Komunikaty i ogłoszenia

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT
 
Burmistrz Strzelec Opolskich działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr LII/432/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 17 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Strzelce Opolskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019 wydał w dniu 5 grudnia 2018r. Zarządzenie Nr 16/2018  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dot. realizacji zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Szczegóły w załączniku: http://bip.strzelceopolskie.pl/inne/aktualne_otwarte_konkursy_ofert/otwarty-konkurs-ofert-na-zadanie-z-zakresu-ochrony-i-promocji-zdrowia-w-tym-dzialalnosci-leczniczej-w-rozumieniu-ustawy-z-dnia-15-kwietnia-2011r.-o-dzialalnosci-leczniczej/idn:2087.html

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H