do góry
Strona główna Aktualności

Obwieszczenie Starosty Strzeleckiego

04 Października 2017
kategoria:
Komunikaty i ogłoszenia

Działając na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1496 ze zm.) oraz art. 49 i art. 10 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2017r. poz. 1257), zawiadamia się, że dnia 2 sierpnia 2017r. na żądanie Burmistrza Strzelec Opolskich reprezentującego Gminę Strzelce Opolskie z siedzibą w Strzelcach Opolskich, Pl. Myśliwca 1, zostało Działając na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1496 ze zm.) oraz art. 49 i art. 10 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2017r. poz. 1257), z a w i a d a m i a s i ę, że dnia 2 sierpnia 2017r. na żądanie Burmistrza Strzelec Opolskich reprezentującego Gminę Strzelce Opolskie z siedzibą w Strzelcach Opolskich, Pl. Myśliwca 1, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie dróg publicznych łączących ulicę Ligonia i Szpitalną na terenie tzw. zieleni miejskiej w Strzelcach Opolskich. Treść dokumentu:

Obwieszczenie Starosty Strzeleckiego

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H