Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
http://www.strzelceopolskie.pl/main/aktualnosci/nazwa/idn:10780
Drukuj grafikę : tak / nie

Wniosek Stowarzyszenia ZAKSA Strzelce Opolskie o dofinansowanie przedsięwzięcia z zakresu sport z pominięciem naboru wniosków w trybie konkursowym

29 Lipca 2022
kategoria:
Komunikaty i ogłoszenia

Zgodnie z §8 pkt 3 w związku z §6 pkt 2 Uchwały Nr XL/307/2013 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia warunków i trybu finasowania zadania własnego Gminy Strzelce Opolskie w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu (Dz. U. Woj. Op. z 2013. poz. 2719 z późn. zm.) Burmistrz Strzelec Opolskich postanowił zamieścić wniosek Stowarzyszenia ZAKSA – Strzelce Opolskie pn. „Wsparcie drużyny ZAKSA Strzelce Opolskie w organizacji dodatkowych treningów w okresie letnim” :

- w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.strzelceopolskie.pl,
- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego,
- w miejskim serwisie internetowym http://www.strzelceopolskie.pl.

Każdy w terminie 7 dni od zamieszczenia wniosku może zgłosić uwagi dotyczące wniosku w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich (parter budynku, Plac Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie).

aktualizacja z dnia 08 sierpnia 2022r.: 
W wyznaczonym terminie nie wniesiono uwag do wniosku, wniosek został przyjęty do realizacji.

kategoria: Powiązane pliki [2]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Uruchomienie trybu dot. złożonego wniosku Stowarzyszenia ZAKSA Strzelce Opolskie 22-07-29 13:18 331.7KB pobierz plik: Uruchomienie trybu dot. złożonego wniosku Stowarzyszenia ZAKSA Strzelce Opolskie
pdf Wniosek ZAKSA Strzelce Opolskie o udzielenie wsparcia finansowego na realizacje zadania publicznego z zakresu sport 22-07-29 13:18 2.57MB pobierz plik: Wniosek ZAKSA Strzelce Opolskie o udzielenie wsparcia finansowego na realizacje zadania publicznego z zakresu sport