Szczepienia przeciwko COVID-19 - ważne informacje
Strona główna Aktualności

Ogłoszenie o wyłożeniu

20 Grudnia 2021
kategoria:
Komunikaty i ogłoszenia

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznej wiadomości „Projektu Planu Urządzenia Lasu”.

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach zawiadamia, iż w dniach od 22 grudnia 2021 roku do 11 stycznia 2022 roku w siedzibie Nadleśnictwa oraz RDLP w Katowicach (w Wydziale Urządzania Lasu) zostanie wyłożony do konsultacji społecznych projekt Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Strzelce Opolskie na lata 2022-2031 opracowywanego wg stanu na 01.01.2022 r.

Wyłożenie dokumentacji do konsultacji społecznych ma na celu zapewnienie udziału społecznego w przedsięwzięciach z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.) oraz treścią wytycznych zawartych w Instrukcji Urządzania Lasu wprowadzonej Zarządzeniem Nr 55 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie Instrukcji Urządzania Lasu.

W czasie trwania wyłożenia zainteresowane osoby, podmioty mają możliwość przesyłania w formie pisemnej wniosków do w/w opracowania. Wystąpienia
w powyższej sprawie prosimy przesyłać w terminie do 11 stycznia 2022 roku na adres: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach, ul. św. Huberta 43/45, 40-543 Katowice.

Uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach.

W dniu 29.12.2021 r. pełniony będzie „dyżur leśnika”, gdzie w godzinach od 7.00 do 15.00 siedzibie Nadleśnictwa zainteresowane osoby nie potrafiące odczytać opisów taksacyjnych oraz wskazówek gospodarczych będą mogły przyjść w celu uzyskania informacji co one oznaczają.

Dokumenty do konsultacji społecznych projektu Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Strzelce Opolskie w formie elektronicznej (.pdf) są zamieszczone na stronie internetowej BIP tut. RDLP: www.gov.pl/web/regionalna-dyrekcja-lasow-panstwowych-w-katowicach/nadlesnictwo-strzelce-opolskie7 Dokumenty te są również do wglądu w siedzibie Nadleśnictwa oraz w siedzibie RDLP w Katowicach (Wydział Urządzania Lasu).

p.o. Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach Damian Sieber

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H