Szczepienia przeciwko COVID-19 - ważne informacje
Strona główna Aktualności

Konkurs na prowadzenie zajęć w świetlicy

08 Września 2021
kategoria:
Komunikaty i ogłoszenia

Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich ogłasza konkurs ofert na prowadzenie zajęć profilaktyczno – opiekuńczych w świetlicy profilaktycznej w wymiarze 16 godz. tygodniowo (w godz.14:00–18:00)

Kwalifikacje:

  • wykształcenie wyższe kierunkowe (pedagogika, resocjalizacja, psychologia itp.)
  • dyspozycyjność, kreatywność, komunikatywność.

Załączniki do oferty: CV oraz kserokopie dokumentów poświadczających wymagane kwalifikacje, potwierdzone za zgodność z oryginałem.

Oferty należy składać do 17 września 2021 r. do godz. 14:00 w kancelarii Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Świetlica Profilaktyczna”. Więcej informacji pod numerem 77 404 93 36. Oferty złożone po terminie, bez wymaganych załączników, nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

topbaner