do góry
Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
http://www.strzelceopolskie.pl/main/aktualnosci/nazwa/idn:10003
Drukuj grafikę : tak / nie

Otwarty konkurs ofert na zadanie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych na terenie Gminy Strzelce Opolskie

13 Lutego 2020
kategoria:
Komunikaty i ogłoszenia

Burmistrz Strzelec Opolskich działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XVI/165/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 listopada 2019r.. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Strzelce Opolskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020 wydał w dniu 11 lutego 2020r. Zarządzenie Nr 33/2020 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie: „ Organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych na terenie Gminy Strzelce Opolskie.”

Szczegóły na serwisie BIP <kliknij_tutaj>