do góry
Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
http://www.strzelceopolskie.pl/main/aktualnosci/Zwiazek-Jedz-z-Nami-podsumowal-dzialalnosc/idn:10158
Drukuj grafikę : tak / nie

Związek „Jedź z Nami” podsumował działalność

02 Lipca 2020
kategoria:
Aktualności
 

Podczas zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Jedź z Nami” wybrano władze na kolejną kadencję. Przewodniczącym najwyższego organu, czyli Zgromadzenia Związku został Starosta Strzelecki Józef Swaczyna, a funkcję jego zastępcy powierzono Burmistrzowi Strzelec Opolskich Tadeuszowi Gocowi. Wybrano także zarząd kierujący bieżącą pracą związku, jego przewodniczącym został wicestarosta Waldemar Gaida.

Związek „Jedź z Nami” powołany został w roku 2016 przez wszystkie samorządy powiatu strzeleckiego – 7 gmin i powiat. Celem związku jest organizacja autobusowego transportu publicznego na obszarze powiatu, a także realizacja, na rzecz wszystkich gmin, dowozu uczniów do szkół. Dla prowadzenia tych zadań związek podpisał wieloletnią umowę ze strzeleckim PKS-em.