do góry
Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
http://www.strzelceopolskie.pl/main/aktualnosci/Wniosek-SKS-Piast-Strzelce-Opolskie/idn:10172
Drukuj grafikę : tak / nie

Wniosek SKS „Piast” Strzelce Opolskie

06 Sierpnia 2020
kategoria:
Komunikaty i ogłoszenia

Zgodnie z art. 6 pkt.2  Uchwały Nr XL/307/2013 z dnia 27 listopada 2013r. z późn. zm. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Strzelce Opolskie w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu
(Dz. Urz. Woj. Op. poz. 2719 z późn.zm.) postanawiam zamieścić wniosek Stowarzyszenia Klub Sportowy "Piast" Strzelce Opolskie pn. „Umożliwienie udziału drużynie 4 ligi kobiet w zorganizowanych rozgrywkach piłki nożnej, prowadzonych przez Opolski Związek Piłki Nożnej” z dnia 3 sierpnia 2020r. (data wpływu do Urzędu):
·         w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.strzelceopolskie.pl
·         na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
·         w miejskim serwisie internetowym http://www.strzelceopolskie.pl w zakładce organizacje samorządowe"

Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia wniosku może zgłosić uwagi do wniosku w Kancelarii Urzędu Miejskiego (Ratusz, parter- biuro nr 1)

Więcej szczegółów na stronie BIP Urzędu Miejskiego - <kliknij_tutaj>