do góry
Strona główna Aktualności

Uwaga azbest

05 Marca 2018
kategoria:
Aktualności

Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich informuje mieszkańców Gminy Strzelce Opolskie, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ogłosił konkurs dla gmin, na dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnym programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie województwa opolskiego.

Beneficjentem środków w konkursie może być wyłącznie Gmina.

W związku z tym Gmina Strzelce Opolskie ogłasza nabór wniosków dla mieszkańców miasta i gminy którzy w 2018r. zamierzają realizować zadanie związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu swojej nieruchomości.                        

Wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich w pok. nr 21, do 30 marca  2018 roku. Wnioski  złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

W ramach Programu dofinansowywane będą koszty kwalifikowane niezbędne do osiągnięcia efektu ekologicznego obejmujące: demontaż, zbieranie, transport, unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest w wysokości do 85%. Pozostałe koszty ponosi właściciel nieruchomości. 

 

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H