do góry
Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
http://www.strzelceopolskie.pl/main/aktualnosci/SBO-2020-znamy-terminy/idn:9764
Drukuj grafikę : tak / nie

SBO 2020 znamy terminy

15 Maja 2019
kategoria:
Aktualności
 

Tak prezentuje się harmonogram konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Strzelce Opolskie w sprawie Strzeleckiego Budżetu Obywatelskiego roku 2020:

Od 3 do 24 czerwca 2019 r. - składanie propozycji projektów do Strzeleckiego Budżetu Obywatelskiego roku 2020.

Od 4 czerwca do 26 lipca 2019r. - weryfikacja propozycji projektów przez Komisję do spraw Strzeleckiego Budżetu Obywatelskiego roku 2020 pod względem formalno-prawnym oraz możliwości zabezpieczenia w budżecie gminy na kolejne lata środków na pokrycie ewentualnych kosztów, które projekt będzie generował w przyszłości oraz podanie wyników weryfikacji do publicznej wiadomości.

Do 12 sierpnia 2019r. - rozpatrzenie odwołania od wyników weryfikacji oraz zatwierdzenie przez Burmistrza Strzelec Opolskich Listy Projektów do konsultacji społecznych.

Od 29 sierpnia do 11 września 2019 r. - głosowanie mieszkańców w konsultacjach dotyczących wyboru do realizacji projektów zgłoszonych do Strzeleckiego Budżetu Obywatelskiego roku 2020.

Do 16 września 2019 r. - ustalenie i ogłoszenie wyników konsultacji społecznych w sprawie Strzeleckiego Budżetu Obywatelskiego roku 2020.