do góry
Kłopoty z wodą w rejonie ulic Wilkowskiego, Pięknej i Opolskiej. Trwa usuwanie awarii. Komunikat o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10
Strona główna Aktualności

Program UNPLUGGED w Strzelcach Opolskich

07 Lutego 2018
kategoria:
Aktualności

Obserwując zachowania młodych ludzi zauważyć można, że uzależnienia stają się nieodłączną częścią stylu życia pokolenia nastolatków. Pokazuje to, że młodzi ludzie zauważają sygnały o społecznym przyzwoleniu na używanie tytoniu, alkoholu, narkotyków. Obszar ten, ogólnie traktowany jako kryzys wartości, chwiejność postaw, brak pozytywnych wzorców, jest częstym tematem spotkań Grupy Wsparcia Pedagogów Szkolnych. Stale poszukujemy wskazówek, wymieniamy się doświadczeniami - jak skłonić młodych ludzi do refleksji, nauczyć samodzielności i rozwagi w podejmowaniu ważnych, życiowych decyzji.

Ten właśnie temat porusza program zapobiegania uzależnieniu od używek dla młodzieży w wieku 12-14 lat, oparty na poznawczym modelu wpływu społecznego – UNPLUGGED. W czasie warsztatów szkoleniowych, siedemnastu pedagogów i psychologów z terenu gminy i powiatu strzeleckiego, otrzymało wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielne poprowadzenie spotkań z uczniami swojej szkoły.

Unplugged to cykl 12 godzinnych zajęć z młodzieżą, gdzie każde ze spotkań zawiera komponenty: informacje i postawy, umiejętności interpersonalne i umiejętności intrapersonalne. Każdy ze scenariuszy można jednak wykorzystywać jako odrębną jednostkę, a wtedy dysponujemy kompletnymi materiałami do przeprowadzenia zajęć na temat obrony siebie w grupie, wyborów dotyczących używek, umiejętności obrony swoich racji, radzenia sobie z problemami, podejmowania decyzji czy wyznaczania celu.

Warsztaty profilaktyczne programu UNPLUGGED zorganizowane zostały przez Pełnomocnika Burmistrza ds. Profilaktyki i Uzależnień z funduszy przeznaczonych na realizację działań profilaktycznych.

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H