do góry
Strona główna Aktualności

Pozory mylą dowód nie

28 Czerwca 2019
kategoria:
Aktualności

Na terenie gminy Strzelce Opolskie Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeprowadziła kolejną akcję ogólnopolskiej kampanii "Pozory mylą dowód nie". Celem kampanii było zwrócenie uwagi sprzedawców, że dorosły wygląd nie oznacza dojrzałości oraz przypomnienie, że w  Polsce obowiązuje zakaz sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom do lat 18, zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 26.10.1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a sprzedawca napojów alkoholowych jest uprawniony do żądania okazania dokumentu poświadczającego wiek osoby kupującej alkohol.

Zadanie polegało na tzw. „prowokacji zakupu kontrolowanego alkoholu” przez trzy podzespoły kontrolno – interwencyjne składające się z młodo wyglądających (lecz pełnoletnich) uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich oraz członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego. Powyższy eksperyment miał na celu sprawdzenie czujności i gotowości sprzedawców napojów alkoholowych do przestrzegania prawa poprzez legitymowanie młodo wyglądających osób.

W trakcie wizytacji łącznie skontrolowano 48 placówek sprzedaży gastronomicznej i detalicznej napojów alkoholowych i ustalono:

I ETAP: w którym uczestniczyli członkowie ww. komisji oraz uczniowie CKZiU - polegał na skontrolowaniu 48 placówek sprzedaży gastronomicznej i detalicznej alkoholu i próbie zakupu alkoholu przez „młodo wyglądających  uczniów” metodą  „Tajny Klient”.

WYNIKI: w  46 placówkach zażądano okazania dowodu osobistego, tylko w 2 placówkach sprzedawcy wyrazili gotowość sprzedaży alkoholu bez zażądania dowodu tożsamości.

II ETAP: polegał na skontrolowaniu tych samych 48 placówek sprzedaży gastronomicznej i detalicznej alkoholu i próbie zakupu alkoholu przez „młodo wyglądających uczniów” metodą  „Tajny Klient”.

WYNIKI: w 44 placówkach zażądano okazania dowodu osobistego, w 4  placówkach sprzedawcy wyrazili gotowość sprzedaży alkoholu bez zażądania dowodu tożsamości.

Reasumując, wyniki świadczą o odpowiedzialności strzeleckich sprzedawców oraz pokazują, iż działania profilaktyczne prowadzone przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przynoszą wymierne efekty. Komisja postanowiła, iż do lokali, gdzie sprzedawcy zażądali okazania dowodu osobistego wystosuje listy gratulacyjne z informacją, iż lokal uzyskał status odpowiedzialnego lokalu, w którym nie sprzedaje się napojów alkoholowych osobom niepełnoletnim. W stosunku do 6 lokali, gdzie sprzedawcy podczas jednej kontroli poprosili o dowód, podczas drugiej nie zażądali dowodu podjęte zostaną rozmowy informacyjne z właścicielami lokali.

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H