do góry
Ostrzeżenie meteorologiczne - intensywne opady deszczu z burzami do jutra (19.07) rano
Strona główna Aktualności

Pozbyliśmy się kolejnych 41 ton azbestu

08 Września 2017
kategoria:
Aktualności
 
 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ogłosił w styczniu 2017 r. konkurs - tryb naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie województwa opolskiego. W ramach konkursu dofinansowywane są koszty kwalifikowane w wysokości do 85 %, niezbędne do osiągnięcia efektu ekologicznego obejmujące: demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest.

Gmina Strzelce Opolskie po raz piąty wzięła udział w konkursie i otrzymała dofinansowanie na zadanie pn. „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Strzelce Opolskie – VIII nabór”.
24 sierpnia 2017 r. podpisano umowę dotacji nr 104/2017/G-54/OZ-ZOA/D pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu a Gminą Strzelce Opolskie. Całkowity koszt zadania wyniósł 16 840,00 zł. 15 % kosztów kwalifikowanych stanowi udział środków własnych osób, u których unieszkodliwiane są wyroby zawierające azbest, kwota dofinansowania w wysokości 13 254,31 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Zadanie pn. „ Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Strzelce Opolskie - VIII nabór ” w imieniu Gminy Strzelce Opolskie realizowane było przez wyłonioną w drodze przetargu Spółkę „Środowisko i Innowacje” Sp. z o.o. Dobrów 8, 28-142 Tuczępy w terminie od 29 czerwca do 28 sierpnia 2017 r. Odpady niebezpieczne usunięto z terenu 23 nieruchomości, na których zgodnie z inwentaryzacją przeprowadzoną przez Gminę Strzelce Opolskie było około 41 Mg (ton) odpadów zawierających azbest.

Współpraca pomiędzy WFOŚiGW w Opolu a Gminą Strzelce Opolskie przyniosła oczekiwane efekty w postaci usuniętych 41 Mg odpadów niebezpiecznych tj. wyrobów zawierających azbest z terenu naszej Gminy.

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H