do góry
Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
http://www.strzelceopolskie.pl/main/aktualnosci/Pozbadz-sie-azbestu/idn:10030
Drukuj grafikę : tak / nie

Pozbądź się azbestu

23 Marca 2020
kategoria:
Aktualności
 

Gmina Strzelce Opolskie ogłasza nabór wniosków dla mieszkańców miasta i gminy, którzy w 2020r. zamierzają realizować zadanie związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu swojej nieruchomości.

Wnioski należy wysyłać na adres e-mail , do 31 marca 2020 roku.

Zadanie realizowane jest w związku z ogłoszonym konkursem dla gmin przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, na dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnym programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie województwa opolskiego.

Beneficjentem środków w konkursie może być wyłącznie Gmina.

W ramach Programu dofinansowywane będą koszty kwalifikowane niezbędne do osiągnięcia efektu ekologicznego obejmujące: demontaż, zbieranie, transport, unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest w wysokości do 70% poniesionych przez wyspecjalizowaną firmę realizującą to zadanie. Pozostałe koszty ponosi właściciel nieruchomości.