do góry
Strona główna Aktualności

O ważnych sprawach

09 Stycznia 2019
kategoria:
Aktualności
 

Liczne grono zainteresowanych zgromadziła konferencja profilaktyczna pt. "Współczesne zagrożenia, a aktualna sytuacja w Gminie" odbywająca się dziś w ratuszu. W konferencji uczestniczyło 70 osób w tym, radni Rady Miejskiej, osoby reprezentujące placówki oświatowe, policję, kuratorów sądowych, Ośrodek Pomocy Społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną.

Podczas konferencji zaprezentowane zostały wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w pierwszej połowie 2018 roku przez Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych z Warszawy, a obejmujące podstawowe problemy społeczne związane z nadużywaniem alkoholu, nikotyny, dopalaczy i narkotyków, uzależnieniem od hazardu, przemocą w rodzinie oraz w środowisku szkolnym, cyberprzemocą, a także postawami społecznymi wobec tychże zjawisk.

Dane dotyczące lokalnych zagrożeń społecznych uzyskane zostały w drodze anonimowych badań ankietowych przeprowadzonych w gminie Strzelce Opolskie wśród grup reprezentujących dwa lokalne środowiska:

  1. Dorośli mieszkańcy (powyżej 20 roku życia)
  2. Dzieci i młodzież szkolna (klasy podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne)

Kolejnym ważnym tematem konferencji była cyberprzemoc. Uczestnicy wysłuchali wykładu Katarzyny Dziewulskiej z wydziału prawa i administracji Uniwersytetu Opolskiego i Miłosza Bogdanowicza redaktora naczelnego Reportera Opolksiego pt. „Elektroniczna agresja rówieśnicza w cyberprzestrzeni z użyciem technologii informacyjnych i komunikacyjnych”. 

kategoria: Powiązane pliki [1]
format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pps Raport 4.72MB pobierz plik: Raport

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H