do góry
W strefach województwa opolskiego stwierdzono ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego dla benzo(a)pirenuW Wielki Piątek urząd czynny do 14:00, a kasa do 12:00
Strona główna Aktualności

Gminna Rada Seniorów drugiej kadencji

28 Listopada 2018
kategoria:
Aktualności

Ustalony został skład Rady Seniorów na nową, czteroletnią kadencję. Zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Strzelec Opolskich Nr 1/ 2018 z dnia 23 listopada 2018 r. w skład Gminnej Rady Seniorów w Strzelcach Opolskich II kadencji wchodzą:
    Bożena Barłóg
    Jadwiga Górska
    Krystyna Izworska
    Genowefa Jaskólska
    Franciszek  Kłoda
    Jan Kowalczyk
    Czesław Michalak
    Barbara Prochownik-Malewska
    Zofia Salamon
    Ludmiła Starzec
    Tadeusz Starowicz
    Janina Stroczyk Tarlińska
    Danuta Szulc
    Janusz Wnuk

Gminna Rada Seniorów została powołana w styczniu 2017 roku przez Radę Miejską. Zgodnie ze statutem Rada Seniorów ma zapewnić osobom starszym wpływ na sprawy dotyczące lokalnej społeczności, w ramach tworzenia warunków do pobudzania aktywności obywatelskiej osób starszych.
Rada ma charakter doradczy, inicjatywny i konsultacyjny dla organów gminy Strzelce Opolskie w sprawach dotyczących osób starszych, w szczególności w zakresie zadań na rzecz:
1)           zapobiegania i przełamywania marginalizacji osób starszych;
2)           integracji i wspierania aktywności osób starszych;
3)           profilaktyki, promocji i ochrony zdrowia osób starszych;
4)           rozwoju form edukacji, rekreacji i kultury dla osób starszych;
5)           podnoszenia poczucia bezpieczeństwa osób starszych;
6)           przełamywania stereotypów na temat osób starszych i starości oraz budowania ich autorytetu.

Do zadań Rady należy w szczególności:
1)           opiniowanie na wniosek Burmistrza projektów aktów prawnych wydawanych przez organy Gminy dotyczących osób starszych;
2)           formułowanie wniosków i inicjowanie działań na rzecz osób starszych;
3)           monitorowanie potrzeb osób starszych;
4)           upowszechnianie wiedzy o potrzebach i prawach osób starszych;
5)           budowanie pozytywnego wizerunku osób starszych;
6)           współpraca z podmiotami działającymi na rzecz osób starszych;
7)           informowanie społeczności Gminy o kierunkach działania podejmowanych przez Gminę oraz inne podmioty na rzecz środowiska osób starszych.

Członkowie Rady są powoływani przez Burmistrza Strzelec Opolskich spośród:
1)           przedstawicieli osób starszych, posiadających poparcie co najmniej 15 osób starszych zamieszkałych na terenie Gminy,
2)           przedstawicieli podmiotów zrzeszających minimum 50 % osób starszych oraz podmiotów  działających na rzecz osób starszych, wyznaczonych przez te podmioty.

Członkowie pełnią swoje funkcje społecznie i nieodpłatnie. I kadencja Gminnej Rady Seniorów trwała od 17 maja 2017r. do 16 listopada 2018r. w jej skład wchodziło 13 członków.
Gminna Rada Seniorów II kadencji liczy 14 osób. Kadencja będzie trwać 4 lata.

 

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H