do góry

Programy współpracy

Strona pobierana z serwisu BIP

rok 2019

17 października 2018r. Rada Miejska w Strzelcach Opolskich podjęła Uchwałę Nr LII/432/2018 w sprawie uchwalenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019.

Priorytetowe zadania publiczne:

 • pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
 • działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka
 • ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej
 • przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
 • działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
 • działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
 • promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
 • działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego

rok 2018

29 listopada 2017r. Rada Miejska w Strzelcach Opolskich podjęła Uchwałę Nr XL/320/2017 w sprawie uchwalenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.

Priorytetowe zadania publiczne:

 • pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
 • działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka
 • ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej
 • przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
 • działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
 • działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
 • promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
 • działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego
Kategoria: Powiązane pliki [ 6 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Program współpracy na rok 2019 Program współpracy na rok 2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 252
2018-10-24 10:03
Gałka Magdalena
580.83KB
Program współpracy na rok 2018 Program współpracy na rok 2018
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 350
2017-12-04 10:21
Gałka Magdalena
2.5MB
 Program współpracy na rok 2017 Program współpracy na rok 2017
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 409
2017-06-16 12:28
Kozołup Marek
4.61MB
 Program współpracy na rok 2016 Program współpracy na rok 2016
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 381
2017-06-16 12:28
Kozołup Marek
3.7MB
 Zmiana w programie współpracy na rok 2016 Zmiana w programie współpracy na rok 2016
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 341
2017-06-16 12:28
Kozołup Marek
336.92KB
 Archiwalne Programy Współpracy ( od 2006 roku do 2015 roku) Archiwalne Programy Współpracy ( od 2006 roku do 2015 roku)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 364
2017-08-01 08:55
Kiszczyk Michał
8.28MB

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H