do góry
Kłopoty z wodą w rejonie ulic Wilkowskiego, Pięknej i Opolskiej. Trwa usuwanie awarii. Komunikat o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10

Pliki do pobrania

Strona pobierana z serwisu BIP
Kategoria: Powiązane pliki [ 14 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Wzór oferty realizacji zadania publicznego Wzór oferty realizacji zadania publicznego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 370
2017-08-03 10:42
Gałka Magdalena
147.5KB
Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 304
2017-08-03 10:44
Gałka Magdalena
158.5KB
Wzór uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego Wzór uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 289
2017-08-03 10:47
Gałka Magdalena
76KB
Wzór uproszczonego sprawozdania z realizacji zadania publicznego Wzór uproszczonego sprawozdania z realizacji zadania publicznego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 266
2017-08-03 10:25
Gałka Magdalena
73.5KB
Wzór wniosku o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania publicznego z zakresu sport Wzór wniosku o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania publicznego z zakresu sport
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 297
2017-08-03 09:54
Gałka Magdalena
62KB
Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego z zakresu sport Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego z zakresu sport
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 296
2017-08-03 09:58
Gałka Magdalena
63KB
Wzór karty zgłoszenia do udziału w pracach komisji konkursowej Wzór karty zgłoszenia do udziału w pracach komisji konkursowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 225
2017-11-27 13:18
Gałka Magdalena
55.65KB
Zarządzenie Nr 111/2018 z dnia 25 maja 2018r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy komisji konkursowych powoływanych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
Zarządzenie Nr 111/2018 z dnia 25 maja 2018r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy komisji konkursowych powoływanych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 155
2018-05-28 16:04
Gałka Magdalena
1.91MB
Wzór wniosku  o objęcie Honorowym Patronatem Burmistrza Strzelec Opolskich organizowanych przedsięwzięć Wzór wniosku o objęcie Honorowym Patronatem Burmistrza Strzelec Opolskich organizowanych przedsięwzięć
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 273
2017-08-03 10:01
Gałka Magdalena
37KB
Zarządzenie Nr 12/2010 z dnia 28 stycznia 2010r.  w sprawie procedury oraz zasad obejmowania przedsięwzięć i imprez Honorowym Patronatem Zarządzenie Nr 12/2010 z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie procedury oraz zasad obejmowania przedsięwzięć i imprez Honorowym Patronatem
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 285
2017-06-16 12:29
Kozołup Marek
228.61KB
Uchwała Nr XL/307/2013 z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Strzelce Opolskie w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu Uchwała Nr XL/307/2013 z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Strzelce Opolskie w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 355
2017-06-16 12:29
Kozołup Marek
10.67MB
Uchwała Nr XXVIII/237/08 z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie  zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania oraz pozbawiania stypendiów sportowych w Gminie Strzelce Opolskie Uchwała Nr XXVIII/237/08 z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania oraz pozbawiania stypendiów sportowych w Gminie Strzelce Opolskie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 272
2017-08-07 11:43
Gałka Magdalena
171.14KB
wniosek o przyznanie stypendium wniosek o przyznanie stypendium
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 265
2017-08-07 13:10
Gałka Magdalena
32.5KB
Uchwała Nr XXIII/188/08 z dnia 23 lipca 2008r. w sprawie zasad korzystania z obiektów sportowych gminy Strzelce Opolskie Uchwała Nr XXIII/188/08 z dnia 23 lipca 2008r. w sprawie zasad korzystania z obiektów sportowych gminy Strzelce Opolskie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 287
2017-08-10 08:30
Gałka Magdalena
119.92KB

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H