do góry
Strona główna Ekologia Ochrona Przyrody

Ochrona Przyrody

Istniejące tereny przyrodnicze prawnie chronione na terenie miasta i gminy Strzelce Op.
Istnieją następujące tereny prawnie chronione:

  • Park Krajobrazowy "Góra Św. Anny",
  • Obszar chronionego krajobrazu "Bory Stobrawsko-Turawskie",
  • Rezerwat roślinności kserotermicznej "Ligota Dolna", zlokalizowany na wzgórzu o nazwie Ligocka Kamienna Góra (321 m n.p.m.), znajdującym się na zachodnim krańcu Góry Chełmskiej w Parku Krajobrazowym "Góra Św. Anny", na skłonie autostrady,
  • Rezerwat Leśny "Płuźnica" o powierzchni 3,17 ha, położony na terenie lasów państwowych RDLP Katowice. Walorem podlegającym tutaj ochronie jest zachowanie fragmentu lasu mieszanego o charakterze naturalnym.

Na obszarze gminy zlokalizowane są także następujące parki podlegające prawnej ochronie konserwatorskiej:

  • park miejski w Strzelcach Opolskich o pow. 65 ha,
  • park w Błotnicy Strzeleckiej o pow. 6,67 ha,
  • park w Kalinowicach o pow. 8,31 ha,
  • park w Płuźnicy o pow. 3,68 ha,
  • park w Szymiszowie o pow. 5 ha,
  • park w Kalinowie o pow. 2,55 ha.

Najważniejszym z nich jest Park Miejski w Strzelcach Opolskich. Drzewostan parku jest bardzo bogaty. Znajduje się tu wiele rzadkich okazów drzew i krzewów sprowadzonych z Chin, Azji, Ameryki Południowej oraz polany rekreacyjne i sieć alejek spacerowych. Ponadto w mieście i gminie Strzelce Opolskie występuje 19 drzew lub ich skupisk, stanowiących pomniki przyrody.

Wszystkie w/w parki wymagają odpowiedniego zagospodarowania w kierunku odtworzenia w stylu ich założenia ( początek XX wieku) oraz dostosowania do potrzeb wypoczynku mieszkańców i turystów. Gmina podjęła działania w kierunku wykonania projektów zagospodarowania parków w Strzelcach Op. i Błotnicy Strzeleckiej a także projektu zagospodarowania cmentarza ewangelickiego w Strzelcach Opolskich.


Plany objęcia nowych obszarów ochroną prawną

Obecnie proponowane jest przez Konserwatora Przyrody utworzenie jeszcze jednego rezerwatu o nazwie „Tęczynów" - zespół leśny żyznej buczyny niżowej (wiek ok. 140 lat). Projekt obejmuje ok. 31 ha lasu bukowego z rzadką roślinnością w leśnictwie Kalinów (nadleśnictwo Strzelce Opolskie).

Warto też wspomnieć o interesujących gatunkach grzybów spotykanych w niewielkich kompleksach leśnych, leżących wśród pól Księżego Lasu, będących przedłużeniem opisywanego już Parku Miejskiego. Najciekawszym z nich jest włosogwiazd czarnogłowy, który należy do najrzadszych grzybów w Polsce. W całym kraju znany jest obecnie tylko z dwóch stanowisk, z których jedno znajduje się właśnie w Księżym Lesie. Być może te stanowiska rzadkich grzybów też znajdą się kiedyś pod ochroną prawną.

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H