do góry
Strona główna Ekologia Projekt - melioracje

Projekt - melioracje

                             

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

W związku z powtarzającą się sytuacją z brakiem wody na potrzeby rolnictwa Burmistrz Strzelec Opolskich podjął decyzję o rozpoczęciu prac nad opracowaniem koncepcji rozwiązywania problemów i wdrożeniem modelowych rozwiązań w zakresie optymalizacji procesów gospodarki wodnej.

Gmina Strzelce Opolskie obecnie realizuje operację, która została wybrana w woj. opolskim w konkursie nr 3/2019 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich  pn: ”Dobre praktyki europejskie w zakresie optymalizacji wykorzystania wody w produkcji rolniczej i uprawach w gospodarstwach rolnych - wyjazd studyjny do Włoch”  - Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej "Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja dotyczy poznania dobrych praktyk europejskich w zakresie optymalizacji wykorzystania wody w produkcji rolnej i uprawach w gospodarstwach rolnych. Przewidziana forma realizacji  to poznanie dobrych rozwiązań europejskich i wyjazd studyjny do północnych rejonów Włoch (Lombardia, Liguria). Przewidziany termin realizacji operacji to 2 połowa września br. Obecnie trawa procedura przetargowa na wybór operatora, a także proces rekrutacji uczestników. Projekt realizowany jest we współpracy z Opolskim Centrum Edukacji Ekologicznej oraz gminą Jemielnica.

Grupę docelową uczestników projektu stanowi 20 osób, w tym m.in. 12 rolników i przedstawicieli producentów rolnych lub przedsiębiorstw rolno-spożywczych prowadzących działalność na terenach wiejskich w tym 6 z terenu powiatu strzeleckiego i 6 z pozostałych powiatów województwa opolskiego. Ponadto przedstawiciele środowiska naukowego z województwa opolskiego i samorządów. 

W związku z powyższym Gmina Strzelce Opolskie prowadzi rekrutację rolników, którzy interesują się i będą chcieli wdrożyć uzyskaną na wyjeździe wiedzę teoretyczną i praktyczną w obszarze optymalizacji gospodarki wodnej w swoim gospodarstwie. Poszukiwane są osoby konkretne, aktywne na tym polu, mające doświadczenia z tym związane lub interesujące się i planujące dopiero wdrożenie modelowych rozwiązań w zakresie optymalizacji procesów gospodarki wodnej we własnym gospodarstwie. Mogą to być młodzi i starsi, inteligentni rolnicy z inicjatywą, którzy szukają innowacji w zakresie optymalizacji procesów nawadniania.

Opisany projekt to jedno z kilku działań które mają być podjęte przez Gminę Strzelce Opolskie w zakresie rozwiązywania problemów z brakiem wody na potrzeby rolnictwa. Co za tym idzie wymagane będzie pogłębianie współpracy pomiędzy samorządem, a rolnikami, jak również organizacjami wspierającymi rozwój rolnictwa, środowiskiem naukowym oraz przedsiębiorstwami.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu z Referatem Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich ul. Zamkowa 4, Strzelce Opolskie. Bliższe informacje udzielane są także pod numerem telefonu  77 40 49 354.

Obecnie dokonano wyboru operatora i sporządzona umowa na realizację zadania jest w trakcie podpisu, więcej szczegołów w zamówieniu.

 

kategoria: Powiązane pliki [5]
format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
jpg ue.jpg 107.66KB pobierz plik: ue.jpg
jpg ksow.jpg 28.11KB pobierz plik: ksow.jpg
jpg prow.jpg 215.19KB pobierz plik: prow.jpg
pdf Kopia umowy o dofinansowanie 3.5MB pobierz plik: Kopia umowy o dofinansowanie
pdf Projekt - opis promocyjny 398.25KB pobierz plik: Projekt - opis promocyjny

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H