do góry
Strona główna Ekologia Projekt - melioracje

Projekt - melioracje

                             

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

W związku z powtarzającą się sytuacją z brakiem wody na potrzeby rolnictwa Burmistrz Strzelec Opolskich podjął decyzję o rozpoczęciu prac nad opracowaniem koncepcji rozwiązywania problemów i wdrożeniem modelowych rozwiązań w zakresie optymalizacji procesów gospodarki wodnej.

Gmina Strzelce Opolskie obecnie realizuje operację, która została wybrana w woj. opolskim w konkursie nr 3/2019 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich  pn: ”Dobre praktyki europejskie w zakresie optymalizacji wykorzystania wody w produkcji rolniczej i uprawach w gospodarstwach rolnych - wyjazd studyjny do Włoch”  - Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej "Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja dotyczy poznania dobrych praktyk europejskich w zakresie optymalizacji wykorzystania wody w produkcji rolnej i uprawach w gospodarstwach rolnych. Przewidziana forma realizacji  to poznanie dobrych rozwiązań europejskich i wyjazd studyjny do północnych rejonów Włoch (Lombardia, Liguria).

Projekt realizowany jest we współpracy z Opolskim Centrum Edukacji Ekologicznej oraz gminą Jemielnica.

Operacja została zrealizowana w dniach 17-21 września 2019 roku. 

Grupę docelową uczestników projektu stanowiło 20 osób, w tym m.in. rolników i przedstawicieli producentów rolnych lub przedsiębiorstw rolno-spożywczych prowadzących działalność na terenach wiejskich zarówno z terenu powiatu strzeleckiego jak i pozostałych powiatów województwa opolskiego. Ponadto przedstawiciele środowiska naukowego z województwa opolskiego i samorządów. 

Uczestniczący w wyjeździe rolnicy, naukowcy i samorządowcy mieli okazję przyjrzeć się funkcjonowaniu systemów nawadniania w regionach Lombardia i Liguria, porównać skalę produkcji roślinnej i zwierzęcej, poznać zasady formalno-prawne lokalnej produkcji i przetwórstwa.

Odwiedzono kilka gospodarstw rolnych, ośrodki badawczo-rozwojowe i centrum doradztwa, a także Politechnikę w Genui gdzie spotkano się z przedstawicielami regionu, jak i naukowcami.

Produkcja w rolnictwa włoskim oparta jest na innej skali, znacznie mniej towarowej aniżeli na naszym terenie. Stawia się na jakość produktów oraz prowadzi się lokalne przetwórstwo i zbyt bezpośredni produktów. Wykorzystuje się bardziej warunki naturalne i dostęp do wody w oparciu o istniejące źródła. Natomiast pobór wód na potrzeby rolnictwa nie jest ograniczany formalnie i jest nieodpłatny.

Opisany projekt to jedno z kilku działań które mają być podjęte przez Gminę Strzelce Opolskie w zakresie rozwiązywania problemów z brakiem wody na potrzeby rolnictwa. Co za tym idzie wymagane będzie pogłębianie współpracy pomiędzy samorządem, a rolnikami, jak również organizacjami wspierającymi rozwój rolnictwa, środowiskiem naukowym oraz przedsiębiorstwami.

Wszystkich zainteresowanych Projektem zapraszamy do kontaktu z Referatem Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich ul. Zamkowa 4, Strzelce Opolskie. Bliższe informacje udzielane są także pod numerem telefonu  77 40 49 354.

Wyjazd studyjny zrealizował Operator wybrany w procedurze zapytania ofertowego (szczegóły w zamówieniu).

 

kategoria: Powiązane pliki [5]
format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
jpg ue.jpg 107.66KB pobierz plik: ue.jpg
jpg ksow.jpg 28.11KB pobierz plik: ksow.jpg
jpg prow.jpg 215.19KB pobierz plik: prow.jpg
pdf Kopia umowy o dofinansowanie 3.5MB pobierz plik: Kopia umowy o dofinansowanie
pdf Projekt - opis promocyjny 398.25KB pobierz plik: Projekt - opis promocyjny

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H